2 θέσεις εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4/2/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
2 θέσεις εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

1

1 θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βιολογική αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων: από το σπορείο στον αγρό»

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα

DeadLine : 18/2/2014

2

1 θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αποτελεσματικότητα καινοτόμων αναλυτικών τεχνικών στην πρόβλεψη της ποιότητας και της ασφάλειας νέων ευαλλοίωτων τροφίμων (Efficacy of NOVEL analytical techniques to prEdict the quality and safetY of newly developed pErishable food products NOVEL-EYE)»

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα

DeadLine : 18/2/2014

Πηγή: career.duth.gr