Πρόγραμμα “Υποτροφιών Ειρήνης” για σπουδές στο εξωτερικό από τον Ροταριανό Όμιλο
6/2/2014 Υποτροφίες  
Πρόγραμμα “Υποτροφιών Ειρήνης” για σπουδές στο εξωτερικό από τον Ροταριανό Όμιλο

Ο Ροταριανός Όμιλος δημοσίευσε το πρόγραμμα “Υποτροφιών Ειρήνης”.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες είναι μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master στους τομείς:

  • των διεθνών σχέσεων
  • της ειρήνης
  • της επίλυσης διαφορών
  • όπως και για Επαγγελματικούς Τίτλους Ανάπτυξης σε σπουδές σχετικές με την ειρήνη και επίλυσης διαφορών


Το πρόγραμμα αυτό το ενεργοποιεί και η Ελληνική Περιφέρεια του διεθνούς Ροταριανού Ομίλου, αποστέλλοντας προτάσεις για συμμετοχή νέων της Ελλάδας σε ένα από τα αναγνωρισμένα Ροταριανά Κέντρα για Διεθνείς Σπουδές Ειρήνης και Επίλυσης Διαφορών, που λειτουργούν σε 7 Πανεπιστήμια:

  • University of Bradford West Yorkshire, Μεγάλη Βρετανία
  • University of Queensland Brisbane, Queensland, Αυστραλία
  • Uppsala University Uppsala, Σουηδία
  • Duke University και University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, ΗΠΑ (τα δύο πανεπιστήμια συνεργάζονται και αποτελούν ένα Ροταριανό Κέντρο)
  • Chulalongkorn University Bangkok, Ταϊλάνδη (παρέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ανάπτυξης)
  • International Christian University Tokyo, Ιαπωνία


Συνολικά θα χορηγηθούν 50 υποτροφίες σπουδών σε επίπεδο Master (με σπουδές έως 2 έτη) και 50 υποτροφίες για 3μηνες πρακτικές σπουδές σε επίπεδο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Απαραίτητα προσόντα για το πρόγραμμα Master, είναι οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, επαγγελματική εμπειρία 1 – 3 έτη σε έμμισθη η άμισθη θέση, άριστη γνώση μιας δεύτερης γλώσσας και ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας. Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ανάπτυξης είναι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Ροταριανού Ομίλου και της Περιφέρειας όπου ζει ή/και εργάζεται ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2014.

Για τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο Μανώλη Φούμη (6934141401) ή τον γραμματέα του Ομίλου Νικόλα Σπετσίδη (6974950708) όπως και στην παρακάτω ιστοσελίδα: www.rotary.org/en/peace-fellowships.