144 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό
6/2/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
144 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (8 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (11 θέσεις)
 • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (25 θέσεις)
 • Μηχανικοί (19 θέσεις)
 • Νομικά (15 θέσεις)
 • Οικονομικά - Διοίκηση (33 θέσεις)
 • Πληροφορική (8 θέσεις)
 • Πωλήσεις - Ασφάλειες (1 θέση)
 • Τουριστικά Επαγγέλματα (1 θέση)
 • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (13 θέσεις)
 • Υπόλοιπες Ειδικότητες (38 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις εργασίας.