Θέση εργασίας στο πλαίσιο έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
8/2/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στο πλαίσιο έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστημα Σχεδίασης Προηγμένων Τουριστικών Υπηρεσιών» προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα άτομο, το οποίο θα κατέχει Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή Δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Καταληκτική ημερομηνία: 17/02/2014


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.